+420 608 237 676

BG Dekarbonizace motoru

Neprovádíme zásadně vodíkovou metodou !!

Dekarbonizace motoru
Dekarbonizace motoru

Dekarbonizace motoru systémem BG je trojfázový, chemicko-technický postup, při kterém dochází k odstranění karbonu z celého motoru, jak ze sacího, spalovacího a výfukového traktu, tak palivového systému a mazacích kanálů.

Za pomoci speciálních přípravků a přístrojů bez rozebrání motoru!

Po dekarbonizaci motoru je nezbytná výměna oleje + olejového filtru v motoru.

Spalováním paliva, oleje a následné zpětné recyklaci výfukových plynů zpět do sání, a dosažení co nejlepších emisních limitů dochází k usazování sazí a karbonu v motoru, a to hlavně v sacím a výfukovém vedení.

To má za následek menší průchod vzduchu a výfukových plynů.

Karbon se dále usazuje ve spalovacím prostoru, včetně pístních kroužků a na okraji vstřikovacích trysek.

To celé způsobuje pomalou ztrátu výkonu, pokles kompresního tlaku, horší startování, hlučnější, klepavý a nepravidelný chod a hlavně vyšší spotřebu paliva!

Aby se tyto nedostatky odstranily a dosáhlo se opět vyššího výkonu a pravidelnějšího chodu motoru spolu s poklesem spotřeby paliva, musí se motor kompletně vyčistit. Tomu se říká kompletní dekarbonizace motoru.

BG přípravky na dekarbonizaci motoru jsou špičkou ve své třídě a jsou vyvíjeny ve spolupráci s výrobci automobilů Volkswagen, Honda, Mitsubishi, Renault, atd.
Jsme autorizovaný servis firmy BG.

Ukázky zakarbonováného motoru

Čištění systémem BG